Autor: Media

Foto dite / Nga Media -

Të hysh nga dalja

Nga Juli Cani Shkëputur nga fragmentet si të shkosh vonë në punë. P.s autobusi vjen çdo 15 minuta.