Autor: Media

Dritëshkronja / Nga Media -

Fundi i misterit Etrusk (film)

Një dokumentar italian hedh dritë mbi enigmën e gjuhës etruske ku thuhet se gjuha Shqipe dhe ajo Etruske, ka ngjashmëri të jashtëzakonshme. Gjuha edhe kultura që kanë pasur nuk ka të…