Autor: 27-shi

Foto dite / Nga 27-shi -

Metamorfoza e poetit…

Dikur modeli i flokëve “bishtpllumi” ka qenë një shprehje e shpirtit integrues të shqiptarëve për në Europë. Sot, ky shpirt ka ndërruar krehjen.